Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Gepubliceerd als: Aerts, D., 1994, "Quantummechanica", in Wetenschap en Filosofie, eds. Apostel, L. en Verbeure, F., Pelckmans, Kapellen.
 

Summary: 1
Gepubliceerd als: Aerts, D., 1994, "Quantummechanica", in Wetenschap en Filosofie, eds.
Apostel, L. en Verbeure, F., Pelckmans, Kapellen.
QUANTUMMECHANICA
Diederik Aerts
*
,
Theoretische Natuurkunde,
Vrije Universiteit Brussel,
Pleinlaan 2, 1050 Brussel.
Vanaf haar ontstaan, in het begin van deze eeuw, heeft de quantummechanica allerlei nieuw-
soortige moeilijkheden veroorzaakt, voor de natuurkundigen zowel als voor de filosofen.
Enerzijds zijn deze problemen te wijten aan een gebrekkig begrip van de basisconcepten die
gebruikt worden in de quantummechanica, en anderzijds vinden ze hun oorsprong in de
mysterieuze en eigenaardige aard van de werkelijkheid zelf, zoals deze getoond wordt door
de quantummechanica en de experimenten ermee verbonden. Alleen al het uitmaken van
welke paradoxale quantumfenomenen met het formalisme en welke met de aard van de wer-
kelijkheid te maken hebben, houdt de natuurkundigen nu meer dan zestig jaar bezig. Het
laatste decennium heeft er een versnelling plaatsgegrepen in het onderzoek naar de quantum-
structuren, enerzijds door de technologische ontwikkelingen, die het mogelijk maken om

  

Source: Aerts, Diederik - Leo Apostel Centre, Vrije Universiteit Brussel

 

Collections: Multidisciplinary Databases and Resources; Physics