Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. BSC (elemz): Lineris algebra alkalmazsai 2010/2011. II. flv A bizonytssal tanult (fbb) lltsok listja
 

Summary: Mat. BSC (elemz®): Lineáris algebra alkalmazásai 2010/2011. II. félév
A bizonyítással tanult (f®bb) állítások listája
Az itt fölsorolt állítások fajsúlya és terjedelme különböz®; a vizsgadolgozatban egyes állítások-
nak esetleg csak egy része lesz számonkérve. A megadott tételsorszámok többnyire jól utalnak
a számonkérend® anyagra, de esetenként a környezetük is a tételhez tartozik, néha pedig az
el®adáson más fölépítés szerepelt  természetesen bármilyen jó bizonyítást elfogadunk.
1. de-BruijnErd®s-tétel, Fischer-egyenl®tlenség ÁI(ea) 2-4.; ÁI(gy) 1/6.
2. CBS-egyenl®tlenség és következményei F 8.2.8, 8.2.2; ÁI(ea) 79.
3. Páratlanváros, párosváros F 9.4.1, 9.4.2; ÁI(ea) 911.
4. Mátrixok általánosított inverze; kapcsolat az egyenletrendszerekkel ÁI(ea) 1316.
5. MoorePenrose-féle pszeudoinverz ÁI(ea) 1618.
6. Inkonzisztens egyenletrendszer optimális megoldása ÁI(ea) 19.
7. Szimmetrikus bilineáris függvénynek létezik ortogonális bázisa F 7.2.3; ÁI(ea) 2223.
8. Bilineáris függvények és a duális tér Ái(ea) 25.
9. Hilbert harmadik problémája: Dehn tétele F 9.7.1, ÁI(ea) 2629.
10. Kvadratikus alakok és bilin. függvények; karakter F 7.3.1, 7.2.3, 7.3.3; ÁI(ea) 3033.
11. HomanSingleton-tétel F 9.5.1; ÁI(ea) 3539.
12. Adjungált leképezés F 8.4.1, 8.4.2; ÁI(ea) 4041.
13. ONB-ben diagonalizálható leképezések F 8.5.2; ÁI(ea) 4344.
14. Unitér és önadjungált transzformációk F 8.5.6; ÁI(ea) 4445., ÁI(gy) 7/7.

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics