Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Afdeling Toegepaste Wiskunde Kenmerk : TW2006/AAMP/11/avdm
 

Summary: ŘAfdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2006/AAMP/11/avdm
Datum : 12 april 2006
Vak : Vectoranalyse voor BMT (5EC)
Vakcode : 151086
Datum : vrijdag 7 april 2006
Tijdstip : 13:30 - 16:30 uur
Plaats : INF Oostzaal
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden vermeld op
het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke conclusie u uit de
Maple-uitvoer trekt.
1. In Cartesische co¨ordinaten zijn gegeven de vectoren
v = ex + 2ey + 2ez en w = 5ex - ey + ez .
(a) V is het vlak dat de vectoren v en w bevat (anders gezegd: V is het vlak door de
oorsprong en de eindpunten van v en w).
Bepaal voor V
i. Een parametervoorstelling;
ii. Een vergelijking.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering