Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
2011. november 7/9. Lineris algebra (A, B, C)
 

Summary: 2011. november 7/9.
Lineáris algebra (A, B, C)
8. el®adás
(vázlat)
[Egy másik ötlet a szorzástétel bizonyítására: Az |AB|-ban a mátrixszorzás deníciója
alapján mindenütt n tagú összegek vannak, csak az a baj, hogy összeg determinánsát nem
számolhatjuk tagonként. Egy sorban lév® összegekkel azonban már tudunk bánni (a többi
marad változatlan), elég soronként más és más futóindexet használni, s a szummákat
egymás után kivihetjük:
|AB| =
n
k1=1 a1k1
bk11 ...
n
k1=1 a1k1
bk1n
.
.
.
.

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics