Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZONOST: Mat. BSc tanri Algebra3: 2. vizsgadolgozat/1 2009. jnius 11.
 

Summary: NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. BSc tanári Algebra3: 2. vizsgadolgozat/1 2009. június 11.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. Aki az els® részb®l legalább 10 pontot és a másodikból legalább 4-et szerez, illetve az
els® részb®l 9 pontot, és a második részb®l legalább 6 pontot szerez, annak a dolgozata legalább
elégséges, a többieké viszont elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk.)
1. Mi lesz a maximális elemrend a Z +
36 /#8# faktorcsoportban.
Maximális elemrend: 4
2. Ha # : Z +
30 # Z +
8 csoporthomomorzmus, akkor hány
eleme lehet # magjának? |Ker #| # { }
15, 30
3. Hány eleme van a Z 2 [x] gy¶r¶ben az x 2 + 1 által generált
ideálnak? # # (x 2 + 1) # # = #
4. Legyen I # Z 3 [x] az az ideál, amelyet az x 3
- 1 és az x 2
- 1 polinomok generálnak. Soroljuk
föl I legalacsonyabb fokú (nem nulla) elemeit.

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics