Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Afdeling Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente PRAKTICUM WISKUNDIG MODELLEREN
 

Summary: Afdeling Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente
PRAKTICUM WISKUNDIG MODELLEREN
2003/2004
Opgave 4 (week 50)
11 december 2003
Bacteriegroei
De groei van een bacteriekweek wordt gegeven door de differentiaalvergelijking
x (t) = x(t) 1 -
x(t)
xmax
.
(zie ook het dictaat Wiskunde I, Appendix I, 3.)
Opgave
Er is een serie meetgegevens (voor elke projectgroep een andere) met waarden
van x(t) (x in g, t in uren) voor t = 0, . . . 48.
Uit deze meetgegevens moeten de waarden van de groeiconstante en de maxi-
male kweekgrootte xmax worden berekend.
1. Maak een schatting voor de afgeleiden x (1), x (2), . . . , x (47) (licht toe
hoe u ze hebt berekend; gebruik daarbij vraagstuk 3.11 van het dictaat
Wiskunde I)).

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering