Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Universiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: Universiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Tentamen Differentiaalvergelijkingen voor AT en TN (vakcode 156013)
25 juni 2007, 9.00-12.00.
z.o.z.
1. (a) (3 pt) Los het volgende beginwaardeprobleem op
dx
dt
= x2
(1 + t), x(-1) =
1
2
.
(b) (1 pt) Bepaal het existentieinterval van de oplossing.
2. Beschouw het lineaire stelsel X = AX met A =
-2 1
-5 2
.
(a) (3 pt) Breng de matrix A op rešele standaardvorm.
(b) (3 pt) Bepaal exp(tA).

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering