Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZON.: Mat. I. (BSc.) Algebra1 (alapszint): 3. vizsga/1 2010. jan. 19.
 

Summary: NÉV: ELTE AZON.:
I II # J
Mat. I. (BSc.) Algebra1 (alapszint): 3. vizsga/1 2010. jan. 19.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni nem
kell. Aki itt legalább 15 pontot elér, annak a vizsgája már sikeres; aki viszont az els® részb®l nem
ér el 12 pontot, annak a vizsgája elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk.)
1. Írjuk föl egy olyan z # C szám algebrai alakját, amelynek
irányszöge 315 # . Pl. z = 1 - i
2. Legyen z = -3 - 4i, és legyen w az a komplex szám,
melynek iránya megegyezik •
z irányával, hossza pedig 10.
Mennyi w képzetes része?
Imw = 8
3. Tekintsük a komplex számsíkon a z = 2-2i komplex szám
hatodik gyökeit, és vegyünk közülük kett®t, melyeknek ma-
ximális az egymástól mért távolsága. Mekkora ez a távol-
ság?
Maximális távolság: 2 4
# 2
4. A z = 5(cos 160 # + i sin 160 # ) komplex szám ötödik gyö-

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics