Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Faculteit der Toegepaste Wiskunde Universiteit Twente
 

Summary: Faculteit der Toegepaste Wiskunde
Universiteit Twente
PRAKTICUM WISKUNDIG MODELLEREN
2003/2004
Opgave 2 (week 40)
30 september 2003
Bloedstroming
De hoeveelheid bloed Q (in m3
/s) die door een niet al te dik bloedvat stroomt,
wordt gegeven door de formule van Poiseuille:
Q = -
r4
8
dp
dx
. (1)
Hierin is r de inwendige straal van het bloedvat (in m), de viscositeit (`stro-
perigheid') van bloed (ongeveer 2.7 10-3
Pas) en dp
dx de drukval (ongeveer

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering