Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZONOST: Mat. I. (BSc.) Algebra1: 3. vizsga 2009. jnius 25.
 

Summary: NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. I. (BSc.) Algebra1: 3. vizsga 2009. június 25.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. Aki itt legalább 15 pontot elér, annak a vizsgája már sikeres; a 13 pontot el nem ér®ké
viszont elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk.) A 14 pontosoknak legalább
3, a 13 pontosoknak legalább 5 pontot el kell érniük a második részb®l az elégségeshez.
1. Adjuk meg annak a z komplex számnak az algebrai alakját,
amelynek irányszöge megegyezik a w = 3 - 4i komplex
szám irányszögével, az origótól mért távolsága pedig 2.
z = 6
5 -
8
5 i
2. Számoljuk ki a z = - # 3+i komplex szám ötödik gyökeinek
az összegét. Az összeg: 0
3. Legyen z tetsz®leges nem nulla komplex szám, és w a
+120 # -os elforgatottja. Határozzuk meg a w + z
z
hányados
abszolút értékét.

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics