Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PRACTICUM WISKUNDIG MODELLEREN I (150526) studiejaar 2002-2003
 

Summary: PRACTICUM WISKUNDIG MODELLEREN I (150526)
studiejaar 2002-2003
Docenten:
J.C.W. van Ommeren (cošordinator), J.B. Timmer, J.L. van den Berg en D. Lanser
1 Onderwijsorganisatie
Het practicum loopt gedurende de blokken 1 tot en met 6. De eerste bijeenkomst is
op dinsdag 17 september. Het practicum behandelt toepassingen van theorie uit de
vakken Lineaire Algebra, Calculus I en Calculus II. Tevens kan in de praktijk worden
gebracht wat bij "Inleiding in het programmeren" is geleerd door het gebruiken van
MAPLE.
Het gebruik van de dictaten behorende bij de bovengenoemde vakken is toe-
gestaan en wordt zelfs aanbevolen tijdens het practicum. Bovendien kan gebruik
worden gemaakt van het boek "Maple, Wiskunde in Berekenbaar Perspectief". Er
worden totaal negen practicumbijeenkomsten verzorgd van vier (aaneengesloten)
uren: twee keer in het blok 1 (week 38 en 39), ŽeŽen keer in blok 2 (week 44), twee
keer in blok 3 (week 49 en 2) en vier keer in het derde trimester (week 13, 14, 21
en 22). Tijdens deze bijeenkomsten worden opdrachten uitgereikt die ter plaatse
worden bestudeerd en wordt in samenwerking met een medestudent gestart met
het oplossen. De aanwezigheid op de bijeenkomsten is verplicht, immers daar kan
men informatie van de begeleidende docent krijgen om verder te kunnen. Om het

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering