Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat./alk.mat. I. 6. feladatsor 2007. mrcius 20. Bilineris fggvnyek
 

Summary: Mat./alk.mat. I. 6. feladatsor 2007. március 20.
Bilineáris függvények
1. Melyek lesznek bilineárisak, s ezek közül melyek lesznek nem elfajulók az alábbi R[x] ×R[x] #
R függvények közül (az alábbiakban a p polinom i-edfokú tagjának együtthatóját p i jelöli,
deg p = n, deg q = m):
a) f(p, q) = p 0 ˇ q 0 ;
b) f(p, q) = p n ˇ q m ;
c) f(p, q) = # n
#
i=0
p i # ˇ # m
#
j=0
q j # ;
d) f(p, q) = (p 2 ) 0 ˇ (q 2 ) 0 ;
e) f(p, q) =
+1
#
-1
p(x)q(x)dx.

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics