Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Resource allocation -1- te investeren: 6000 eenheden (in veelvouden van 1000) in 3 typen
 

Summary: Resource allocation -1-
te investeren: 6000 eenheden (in veelvouden van 1000) in 3 typen
investeringen
netto opbrengsten bij investering van dj in project j:
r1(d1) = 7d1 + 2 (d1 > 0)
r2(d2) = 3d2 + 7 (d2 > 0)
r3(d3) = 4d3 + 5 (d3 > 0)
r1(0) = r2(0) = r3(0) = 0
doel: netto opbrengst maximaliseren
Hoorcollege10DetMOR1
Resource allocation -2-
Aanpak (algemeen):
fase t: investeren in type t
toestand it: hoeveelheid die nog in de fasen t, t + 1, . . . , 3 investeert
kan worden
beslissing xt(it): hoeveelheid te investeren in type t bij toestand it
ft(i): maximale opbrengst als in fasen t, t + 1, . . . , 3 nog i investeert
kan worden
Hoorcollege10DetMOR2
Resource allocation -3-

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering