Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Network Coding: Exploiting Broadcast and
 

Summary: Network Coding:
Exploiting Broadcast and
Superposition in
Wireless Networks
Jasper Goseling
Network Coding:
Exploiting Broadcast and Superposition
in Wireless Networks
Proefschri
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Technische Universiteit Del , op gezag van
de Rector Magni cus prof. ir. K.Ch.A.M. Luyben,
voorzitter van het College voor Promoties,
in het openbaar te verdedigen op
donderdag november om : uur door
Jasper GOSELING,
elektrotechnisch ingenieur,
geboren te Enschede.
Dit proefschri is goedgekeurd door de promotor:
Prof. dr. ir. S.M. Heemstra de Groot

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering