Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Tentamen Calculus B (151202) Vrijdag 3 november 2006, 13:30 -16:30 uur.
 

Summary: Tentamen Calculus B (151202)
Vrijdag 3 november 2006, 13:30 - 16:30 uur.
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan.
1. Bereken, indien mogelijk, de integraal
3
1
1
x - 2
dx.
2. Bereken de dubbelintegraal
8
0
2
3

y
ex4
dxdy.
3. Gegeven is het oppervlak S: x2 + y2 + z2 = 1, z 0.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering