Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
CREAIA LITERAR-ARTISTIC --CREAIA TEHNICO-TIINIFIC NCERCARE DE DIALOG
 

Summary: CREAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ -- CREAȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ
ÎNCERCARE DE DIALOG
Trebuie să mărturisesc că problema ,,inteligenței artificiale" m-a preocupat și mă preocupă de mulți
ani. În acest timp am parcurs mai multe etape de cercetare: lingvistica matematică, estetica
informațională, psihologia informațională, design-ul cibernetic, recunoașterea formelor, medicina
informațională. Voi încerca să sintetizez câteva idei referitoare la raportul om/mașină în domeniul
creativității. Mă voi baza foarte mult pe experiența pe care am acumulat-o în estetica generativă, în
,,arta de calculator".Aceste încercări mi-au relevat limitele reale ale ,,creației artificiale". Cred că este
esențial să încerci efectiv să simulezi procese creative pe calculator, pentru ca să te apropii de
înțelegera fenomenului. Cu toate că, teoretic, știam cum este realizat un program euristic pentru jocul
de șah, am avut o senzație cu totul inedită când am jucat pentru prima oară cu un calculator. Parcă,
undeva, în mașinăria aceea, se afla ceva viu, ceva ce ,,trăia" fiecare mutare. Acest ,,ceva" era atât
autosugestia mea cât și creativitatea celui care a întocmit programul. Important a fost însă că am simțit
cum o mașină poate înlocui o ființă vie, nu numai ca și unealtă, dar și ca partener într-un dialog. Mi-am
amintit de Eva lui Viliers de L'Isle Adam, un robot atât de perfect încât nici nu mai era sesizabilă
diferența față de om. Din contră, era, din punct de vedere funcțional, superior omului. Am făcut
analogia cu ,,Testul pilotului Pirx" (Stanislaw Lem). Desigur, ne revoltă ideea că omul poate fi înlocuit
de o mașină. Dar când ne dăm seama că, de multe ori, o mașină devine mai plăcută, mai răbdătoare, mai
onestă,aproapeperfectăînfuncționareaei,începemsă o acceptăm.
1. ,,Scopul nemărturisit al ciberneticii este modelul unei " (Abraham Moles în

  

Source: Andonie, Razvan - Department of Computer Science, Central Washington University

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences