Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2012/AAMP/02/avdm
Versie : 27 januari 2012
Vak : Vectoranalyse voor BMT
Vakcode : 19 151086 1
Datum : dinsdag 24 januari 2012
Tijdstip : 13:45 ­ 16:45 uur
Plaats : ZI 4054
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
Het dictaat mag worden gebruikt.
· Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden ver-
meld op het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke
conclusie u uit de Maple-uitvoer trekt.
· Denk er aan dat uitsluitend handgeschreven uitwerkingen kunnen worden ingeleverd, dus
gŽeŽen Maplewerkbladen.
1. Gegeven het vlak V met parametervoorstelling


  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering