Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
MSTER UNIVERSITARI EN CREACI LITERRUA
 

Summary: 1
MÀSTER UNIVERSITARI EN
CREACIÓ LITERÀRUA
Versió 2.
COA 03/03/09
2
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU HUMANITATS
DEPARTAMENT HUMANITATS
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
(versió amb les modificacions aprovades a la COA de 03/03/09)
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
DEPARTAMENT D'HUMANITATS
Signatura responsable: LLUÍS RIUDOR
Títol oficial de màster
Màster en Creació Literària
Máster en Creación Literaria
Master in Creative and Literary Writing
Objectius formatius de la titulació

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences