Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Bsc algebra2 norml gyakorlat Msodik zrthelyi (2011. mjus 17.)
 

Summary: Bsc algebra2 normál gyakorlat
Második zárthelyi (2011. május 17.)
Mind a hat feladatban indoklás szükséges, a puszta eredményért nem jár pont, a maxi-
mális pontszám minden feladatra 6 pont. Használni semmilyen segédeszközt nem lehet,
kalkulátort, mobiltelefont sem. A zárthelyi alatt nem lehet kimenni a terembl. A fejlécet
OLVASHATÓ NYOMTATOTT NAGYBETKKEL kérjük kitölteni.
Név: EHA-kód: Gyakvez: FR KE
1. Legyen A az a lineáris transzformáció a legfeljebb másodfokú, valós együtthatós polino-
mok vektorterén, amelyre A(a+bx+cx2
) = (a+2b+3c)(1+x+x2
) minden a, b, c R esetén.
Határozzuk meg A sajátértékeit, sajátvektorait, és döntsük el, hogy diagonalizálható-e.
2 Bsc algebra2 normál, második zárthelyi (2011. május 17.)
2. Határozzuk meg az

1 1 1
0 0 0
-1 -1 -1


  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics