Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Gevoeligheidsanalyse -analytisch -1-Optimaliteitscriteria van een simplextableau (maximalisatie) zijn
 

Summary: Gevoeligheidsanalyse - analytisch -1-
Optimaliteitscriteria van een simplextableau (maximalisatie) zijn:
· B-1b 0 = toegelaten basisoplossing
· rij 0 0 = optimale basisoplossing
Aanpak bij veranderen van parameters:
Stap 1. Bepaal met de formules hoe het tableau verandert bij dezelfde
BV.
Stap 2. Als rij 0 0 blijft en RHS 0 blijft dan blijft BV optimaal.
Anders niet!!
Hoorcollege7DetMOR1
Gevoeligheidsanalyse - analytisch -2-
Opmerkingen:
· Wanneer BV optimaal blijft dan kunnen de waarden van de basis-
variabelen en van z wel veranderen.
· Veranderen van parameters kan leiden tot
1. negatieve cošefficišenten in rij 0. BV wordt een suboptimale basis
2. een RHSi < 0. BV wordt een niet-toegelaten basis
Hoorcollege7DetMOR2
Gevoeligheidsanalyse - mogelijke veranderingen
wij behandelen de volgende veranderingen van parameters:

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering