Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Multi-Disciplinaire Ontwerp Opdrachten Minor: 2007-2008
 

Summary: Multi-Disciplinaire Ontwerp Opdrachten
Minor: 2007-2008
1. Ontwerp `mijnenruim'-spel
De Stichting Actiefonds Mijnenruimen, gevestigd in Nijmegen, zamelt geld in om daarmee
landmijnen en ander achtergebleven oorlogstuig te helpen opruimen.
Deze problematiek speelt in tal van Derde Wereld landen. De werkelijke omvang is voor veel
mensen, met name jongeren, onbekend. Belangrijks aspecten zijn: het voortdurende gevaar,
onbruikbaarheid van landbouwgronden, persoonlijk leed, en economische gevolgen.
De opdracht is een educatief spel te ontwerpen dat inzetbaar is voor Het Actiefonds. Zo kunnen
jongeren zich meer bewust worden van deze problematiek. Twee versies moeten verschijnen: een
large-scale (uitrolbaar?) interactief spel, inzetbaar bij evenementen (zoals actiebijeenkomsten en
braderieŰn) dat door meerdere personen speelbaar is, alsook aan een computergame variant.
Vragen vanuit diverse vakdiscliplines dienen zich hierbij aan:
- Educatief/onderwijskundig: hoe kunnen mensen door het spel te spelen - maar ook
ge´nteresseerde toeschouwers - ge´nformeerd worden over aspecten van de
landmijnenproblematiek?
- Welke technische/politieke inhoudelijke aspecten moeten gecommuniceerd worden middels dit
spel: bijvoorbeeld de techniek van diverse soorten mijnen/wapentuig, de technische
mogelijkheden om deze op te ruimen, de mate waarin het gebied weer veilig bruikbaar is,
investeringen die nodig zijn, inzet van expertise hierbij enz.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering