Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Kenmerk : TW2001/T-FA/84/dd Datum : 27 november 2001
 

Summary: Kenmerk : TW2001/T-FA/84/dd
Datum : 27 november 2001
Vak : Tentamen Wiskunde I voor BMT
Vakcode : 151085
Datum : 30 november 2001
Tijdstip : 9.00 - 12.00 uur
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
dus rekenmachine alleen gebruiken ter controle.
1. Gegeven is de polynoom
p(x) = x3
- x2
- 8x + 12 .
(a) Ga na dat x = 2 een tweevoudig nulpunt van p is.
(b) Toon aan dat x = -4
3
een locaal minimumpunt is van de functie
1
p(x)
.
2. Gegeven de functie f : R R met

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering