Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
MSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS DE CINEMA I
 

Summary: 1
MÀSTER UNIVERSITARI EN
ESTUDIS DE CINEMA I
AUDIOVISUAL
CONTEMPORANI
Versió 2.
COA 03/03/09
2
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU COMUNICACIÓ SOCIAL
DEPARTAMENT PERIODISME I COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
(versió amb les modificacions aprovades a la COA de 03/03/09)
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: NÚRIA BOU
Títol oficial de màster
MASTER EN ESTUDIS DE CINEMA I AUDIOVISUAL CONTEMPORANIS.
MÁSTER EN ESTUDIOS DE CINE Y AUDIOVISUAL CONTEMPORÁNEOS.
MASTER IN STUDIES OF CONTEMPORARY CINEMA AND AUDIOVISUAL.

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences