Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
1. Ex. 2.2.2. 2. Beschouw een systeem met drie exponentiele bediendes. Bij bediende
 

Summary: 1. Ex. 2.2.2.
2. Beschouw een systeem met drie exponentišele bediendes. Bij bediende
A komen klanten aan volgens een Poisson proces met intensiteit . De
verwachte bedieningsduur bij A is 1/”. Na bediende A gaat tweederde
van de klanten direct naar C en eenderde naar B en dan pas naar C.
De verwachte bedieningsduur bij B en C zijn gelijk 1/. Dit is een
productvorm netwerk. Ga na dat de productvorm werkelijk aan de
evenwichtsvergelijkingen voldoet.
3. We beschouwen een fabriek waar zowel meubels als bouwpakketten voor
meubels worden gemaakt. De bouwpakketten worden zowel met alleen
grondverf (basispakket) als met grondverf en een afwerkverf (luxepak-
ket) geleverd. De meubels zijn alle voorzien van grondverf en afwerk-
verf. De productie van de drie soorten producten begint identiek. Eerst
moeten platen gezaagd en geboord worden, dan worden de stukken in
de grondverf gezet en te drogen gelegd. Vervolgens splitsen de stuk-
ken: sommige worden direct bij elkaar gestopt als bouwpakket (basis),
sommige worden weer naar de verfafdeling gestuurd voor de afwerkverf,
te drogen gelegd en tot luxepakket gemaakt. De rest van de stukken
wordt in elkaar gezet, vervolgens naar de verfafdeling gestuurd om te
worden geschilderd en te drogen en wordt daarna verstuurd. In het

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering