Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Fanta-daza amin'ny fananany an'ireo biby maro karazana sy tsy manan-tsahala i Madagasikara. Koa zava-dehibe tokoa ny fisian'ity Toro-Hay nadika amin'ny teny Malagasy ity avy amin'ny boky antsoina hoe A
 

Summary: Fanta-daza amin'ny fananany an'ireo biby maro karazana sy tsy manan-tsahala i Madagasikara. Koa zava-
dehibe tokoa ny fisian'ity Toro-Hay nadika amin'ny teny Malagasy ity avy amin'ny boky antsoina hoe « A
Fielguide to the Amphibians and Reptiles of Madagascar» nosoratan'i Dr Frank Glaw sy Pr Dr Miguel Vences.
Isaorana manokana eto ireo mpanoratra ireo sy izay rehetra nanampy tamin'ny fikarohana nataon'izy ireo, izay
hita taratra ao anatin'ity boky ity ny vokatra.
Mahakasika ireo zava-manan'aina izay tokana aman-tany sady tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara ny
votoatin'ity voka-pikarohana ity. Izany indrindra no mampavesa-danja ny fiarovana sy ny fikajiana azy ireo
izay voafaritra mazava tsara ao amin'ny « Sata momba ny tontolo iainana ».
Ity fandikana amin'ny teny Malagasy voalohany ity dia mety tsy ho tonga lafatra. Na izany, aza dia inoana
fa :
- hanana anjara toerana lehibe amin'ny fampahalalana sy fampahafantarana ny Malagasy rehetra tsy ankana-
vaka ireo karazana Amphibia sy Reptilia samihafa manerana ny Nosy,
- hitarika sy hanampy amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fikajiana sy ny fiarovana an'ireo biby ireo sy
ny maro hafa koa izay mampirehareha antsika Malagasy fatratra ny fananana azy,
- ho azon'ny Malagasy rehetra mahay mamaky teny jerena ka hanovozany fahalalana bebe kokoa mikasika
ireo biby hitany any amin'ny toerana sy ny faritra misy azy ireo tsirairay avy.
Mety hisy ny fahadisoana vitsivitsy ary ny tsy fahatomombanan'ny voambolana nampiasaina ato anatin'ity
boky ity, nefa manantena izahay fa azo hampiasaina ho fitaovana sy ho fototra hiaingana amin'ny adi-hevitra
eo amin'ny sehatra maro samihafa ka hanampy bebe kokoa amin'ny fampandrosoana, ny fiarovana, ny siansa,
ary indrindra koa ny teny sy ny voambolana ara-teknika ary ara-siantifika izy ireo.

  

Source: Andreone, Franco - Zoology Department, Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

 

Collections: Biology and Medicine; Environmental Sciences and Ecology