Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z Ger Essers1
 

Summary: De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z
Ger Essers1
Opmerking vooraf. Onder een 'Duitse' grensarbeider wordt verstaan een inwoner van Duitsland.
Dat kan dus ook een naar Duitsland verhuisde Nederlander zijn. Voor deze zgn. Nederduitsers
geldt dezelfde wet- en regelgeving als voor Duitse grensarbeiders.
A. Als een Nederlands bedrijf een Duitse grensarbeider in dienst wil nemen, op welke wijze
kan men dan deze Duitse werknemer dan rekruteren? Waar kan grensarbeider dan
terecht voor de eerste informatie?
Een Nederlands bedrijf kan gebruik maken van EURES (EURopean Employment Services). Dit
is een netwerk van EURES-adviseurs, die werkzaam zijn bij de Nederlandse en Duitse
arbeidsbureaus in de grensregio's. De EURES-adviseurs van de Nederlandse arbeidsbureaus
beschikken ook over Duitse vacatures. Er kan ook contact gezocht worden met de Nederlands
sprekende EURES-adviseurs van het Duitse arbeidsbureaus Het CWI heet in Duitsland: die
Bundesagentur für Arbeit. De grensarbeider kan voor de eerste informatie - in eigen taal -
terecht bij EURES, het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ SVB) het team Grensoverschrijdend
Werken en Ondernemen (GWO) van de Belastingdienst
Informatie over de fiscale en sociale gevolgen vindt men op de websites:
http://europa.eu.int/eures
www.eures.info
www.grensinfopunt.nl

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering