Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mster Interdisciplinari dels Mdia i Sistemes Cognitius Interactius Mster Interdisciplinario de los Media y Sistemas Cognitivos
 

Summary: 1
Màster Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius
Máster Interdisciplinario de los Media y Sistemas Cognitivos
Interactivos
Interdisciplinary MSc in Cognitive Systems & Interactive Media
LLISTAT D' ADMISSIÓ 4ª convocatòria
LISTADO DE ADMISIÓN 4ª convocatoria
ADMISSION LIST 4th application period
(2011-2012)
Nom
Nombre
Name
Cognom 1
Apellido 1
Surname 1
Cognom 2
Apellido 2
Surname 2
Estat de la sollicitud
Estado de la Solicitud

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences