Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Afdeling Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente MATLAB-PRAKTICUM bij CALCULUS II
 

Summary: Afdeling Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente
MATLAB-PRAKTICUM bij CALCULUS II
voor Scheikundige Technologie 2010/2011
Prakticum 1 (week 9)
3 maart 2011
Dubbele integralen
We berekenen
G
f dA als f(x, y) = x2
- y2
en G het gebied dat wordt ingesloten door
de kromme y = sin x en het interval [0, ] op de x-as.
1. Teken een plaatje van de grafiek van f boven het gebied G. Zie het Matlab-dictaat,
8.3.3.
2. Begin met een berekening van de integraal `met de hand', dat wil zeggen: bepaal de
grenzen van de herhaalde integraal, bereken de binnenste integraal. Stop hiermee als u
opziet tegen het bepalen van nog meer primitieven.
3. Gebruik matlab voor het exact berekenen van de integraal. Op twee manieren:
(a) Met ŽeŽen commando dat meteen het eindantwoord geeft (in symbolische vorm, dus
met en breuken er in). Zie het Matlab-dictaat, 8.3.4.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering