Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Sandheden i isen Debatindlg til Jyllandsposten fra Is og Klimagruppen, Niels Bohr Institutet,
 

Summary: Sandheden i isen
Debatindlæg til Jyllandsposten fra Is og Klimagruppen, Niels Bohr Institutet,
Københavns Universitet ved professor Dorthe Dahl-Jensen og lektor Katrine Krogh
Andersen.
Al Gores bog og film "En ubekvem sandhed" om globale klimaforandringer er i de seneste uger
blevet diskuteret hedt. I sin kronik "Glat propaganda" i JP den 13. september 2006 benytter David
Gress resultater fra klimaforskningen til at betvivle sandhedsværdien af mange af Al Gore's udsagn.
Som klimaforskere og deltagere i de internationale iskerneboringer kan vi ikke støtte denne
udlægning; Al Gore's fremlægning af klimaforskernes resultater er i vid udstrækning korrekt.
David Gress indleder sin kronik "Glat propaganda" med et skrækscenarie for den
globale opvarmning. Ifølge Al Gore skulle gletscherne smelte i sådan grad at
vandstanden vil stige med op til 6 m i indeværende århundrede. Dette er
fuldstændigt urealistisk. En komplet afsmeltning af den Grønlandske Indlandsis vil
ganske rigtigt give en vandstandsstigning på 6-7 m. Dette vil dog tage årtusinder, og
Al Gore giver da heller ikke noget bud på tidsrammen for en mulig afsmeltning. Det
Internationale Klimapanel (IPCC)'s prognose er, at vi kan forvente en
vandstandsstigning på 9-88 cm i indeværende århundrede.
Kronikken søger at så tvivl hos læseren om hvorvidt menneskelige aktiviteter har
øget mængden af kuldioxid og methan i atmosfæren, og om hvorvidt disse to er
effektive drivhusgasser. At dette rent faktisk er tilfældet, er hævet over enhver

  

Source: Andersen, Katrine Krogh - Niels Bohr Institute for Astronomy, Physics and Geophysics, Københavns Universitets

 

Collections: Geosciences; Environmental Sciences and Ecology