Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Queues with Congestion-dependent Feedback c N.D. van Foreest, Enschede, 2004
 

Summary: Queues with Congestion-dependent Feedback
c N.D. van Foreest, Enschede, 2004
No part of this work may be reproduced by print,
photocopy or any other means without the permission
in writing from the author.
ISBN 90-365-2116-5
QUEUES WITH CONGESTION-DEPENDENT FEEDBACK
PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van
de graad van doctor aan de Universiteit Twente,
op gezag van de rector magnificus,
prof.dr. F.A. van Vught,
volgens besluit van het College voor Promoties
in het openbaar te verdedigen
op vrijdag 17 december 2004 om 16.45 uur
door
Jonkheer Nicolaas Dirk van Foreest
geboren op 12 oktober 1967
te Utrecht
Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotor en assistent promotor

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering