Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Bachelor Opdracht Veranderingstraject van een golf over ongelijke bodem
 

Summary: Bachelor Opdracht
Veranderingstraject van een golf over ongelijke bodem
Linda Schipper en Maarten Bosmans
Onder begeleiding van Dr. F. P. H. van Beckum
22 juni 2004
Inhoudsopgave
1 Inleiding 1
1.1 Harmonische golf en fasesnelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Verandering van diepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.3 Opdrachtomschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 Wiskundig model 3
2.1 Aannames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Snelheidspotentiaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3 Linearisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 Analytische oplossing 5
3.1 Schwarz-Christo¤el transformatie van de stap . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.2 De conforme afbeelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.3 Eigenschappen van de transformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.4 De invloed op de gelineariseerde vergelijkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.5 Analyse van het overgangstraject . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering