Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Gepubliceerd als: "Niet-ruimtelijkheid als werktuig", in G r e n z e l o z e Wetenschap: Dertig Gesprekken met Vlamingen over Onderzoek, Van Pelt,
 

Summary: Gepubliceerd als: "Niet-ruimtelijkheid als werktuig", in G r e n z e l o z e
Wetenschap: Dertig Gesprekken met Vlamingen over Onderzoek, Van Pelt,
J., Garant, Leuven-Apeldoorn.
NIET-RUIMTELIJKHEID ALS WERKTUIG?
Prof. dr. Irina Veretennicoff is gewoon hoogleraar aan de Faculteit
Toegepaste Wetenschappen en directeur van het Laboratorium voor
"Photonic Computing and Perception" aan de Vrije Universiteit Brussel.
Prof. dr. Diederik Aerts is onderzoeksleider bij het Fonds voor
W e t e n s c h a p p e l i j k O n d e r z o e k , h o o f d v a n d e o n d e r z o e k s g r o e p
Fundamenten van de Exacte Wetenschappen, en directeur van het
Centrum Leo Apostel aan de Vrije Universiteit Brussel.
Natuurkunde, zo zeggen Irina Veretennicoff en Diederik Aerts, is een taal
en een techniek om een dialoog te voeren met de natuurverschijnselen die
ons omringen en waarvan we zelf deel uitmaken, om dus niet alleen de
zogenaamde "werkelijkheid" te begrijpen maar ook om voorspellingen
over de werkelijkheid te maken op basis van theorieŽn of om hypothesen
over de werkelijkheid te toetsen via experimenten. Natuurkunde heeft
zeker als voorbeeldwetenschap voor vele van de andere wetenschappen
gediend. De Natuurkunde heeft een fundamentele wending genomen
gedurende de eerste helft van deze eeuw, toen de twee meest revolutionaire

  

Source: Aerts, Diederik - Leo Apostel Centre, Vrije Universiteit Brussel

 

Collections: Multidisciplinary Databases and Resources; Physics