Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
WISKUNDIG MODELLEREN I studiejaar 2002-2003
 

Summary: WISKUNDIG MODELLEREN I
(150526)
studiejaar 2002-2003
Proefverslag in te leveren uiterlijk 24 september 2002
Eindverslag opdracht 1 in te leveren uiterlijk 4 oktober 2002
Het ingenieursbureau Wiskens&co kreeg de volgende brief. Neem aan dat u bij dit bureau
werkt en de opdracht krijgt deze brief te behandelen. Schrijf het gevraagde rapport en
lever het op tijd af.
Geachte mijnheer Wiskens,
Naar aanleiding van ons gesprek van jongstleden donderdag verzoek ik u het volgende probleem
te onderzoeken:
Bij werkzaamheden aan een tunnel wordt vaak ŽeŽen van de twee rijstroken afgesloten. We
willen natuurlijk de overlast voor de automobilisten beperken en daarom zoveel mogelijk
auto's per tijdseenheid door de tunnel te laten gaan. Om ongelukken in de tunnel te
voorkomen willen we een adviessnelheid aan de automobilisten geven. Deze adviessnelheid
moet dus zodanig zijn dat men bij plotselinge stilstand van de voorganger niet tegen diens
auto botst. Vraag is dus wat de optimale adviessnelheid is en welke afstand de auto's van
elkaar moeten hebben.
De volgende vraag die er rijst is of deze adviessnelheid ook moet gelden als er twee rijstroken
beschikbaar zijn? Deze laatste vraag is nu nog niet urgent maar een antwoord erop zou wel

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering