Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
BSc algebra1 alapszint gyakorlat Gyakorl zrthelyi, els anyagrsz
 

Summary: BSc algebra1 alapszint¶ gyakorlat
Gyakorló zárthelyi, els® anyagrész
Mind a hat feladatban indoklás szükséges, a puszta eredményért nem jár
pont, a maximális pontszám minden feladatra 6 pont. Használni csak egy
lapnyi kézzel írott puskát lehet, kalkulátort, mobiltelefont sem.
1. (3+3 pont)
a) Számítsuk ki ( # 3 - i)/2 összes hatodik gyökét.
b) Rajzoljuk le a komplex számsíkon azoknak a z pontoknak a halmazát,
melyekre |z - 2i| = Re(z + i).
2. (3+3 pont)
a) Legyen N = # #
1 1 3
4 5 2
7 8 c
# # , ahol det(N) = -2. Keressük meg c értékét,
és adjuk meg N inverzében a második sor harmadik elemét.
b) Állapítsuk meg az 5 × 5-ös ((a ij )) determinánsban az a 13 a 34 a 51 a 42 a 25
taghoz tartozó permutációt, és annak el®jelét.
3. Legyen w a z = 1- i pont origó körüli +60 # -os elforgatottja. Adjuk meg
w képzetes részét, valamint a zw szakasz felez®pontját. A végeredményben

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics