Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Voorwoord Qua Art -Qua Science 2004 -2008 D e e l n e m e n d e k u n s t e n a a r s
 

Summary: Voorwoord Qua Art - Qua Science 2004 - 2008
D e e l n e m e n d e k u n s t e n a a r s
g r e e p o p d e d i n g e n
g r a s p i n g r e a l i t y
s e p t e m b e r - n o v e m b e r 2 0 0 8 S t i c h t i n g Q u a A r t Q u a S c i e n c e
QUA ART QUA SCIENCE
Uitgave in het kader van
a b o u t s t r u c t u r e s
o v e r s t r u c t u r e n
4 Qua Art - Qua Science 2004 - 2008 Greep op de dingen
D e e l n e m e n d e k u n s t e n a a r s
Greep op de dingen
M a r t h a J . H a v e m a n
G r e e p o p d e d i n G e n
Corrie van de Vendel, een kunstenares met een ongebreidelde fantasie, die de door haar bedachte beelden transformeert naar de
werkelijkheid. Zij heeft een poŽtische manier om haar kunst en installaties te bewerken en geeft ze vervolgens een vaak sprook-
jesachtige vorm. In 2004 zag ik een tentoonstelling van haar kunst in de Bergkerk in Deventer en vrijwel meteen voelde ik mij op
een bijzondere manier aangetrokken tot deze wijze van werken. Vooral het beeld: `De verborgen figuur', een liggend harnas van
zink en polyester op de eeuwenoude grafzerken die daar verzonken in de bodem liggen sprak mij aan. Dat beeld gevangen in drie
stralenbundels van pvc wekte een zo sterke suggestie, dat in mijn beleving die bundels bijna licht gaven - fascinerend wat er al

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering