Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Kommentarer Fysik er ogs for piger
 

Summary: Kommentarer
Fysik er også for piger
Katrine Krogh Andersen & Cathrine Fox Maule
Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Kommentar til artiklen "To uforenelige verdener?" i MONA, 2006(1).
I artiklen "To uforenelige verdener?" beskriver Cathrine Jespersen Jensen (2006) fun-
damentale forskelle i baggrunden for valg af uddannelse, mål med uddannelsen, samt
personlige karakteristika for de drenge og piger som vælger tekniske og naturvidenska-
belige uddannelser. Artiklen fremhæver at drenge der vælger et naturvidenskabeligt
fag på højt niveau i gymnasiet, i højere grad end pigerne vælger en naturvidenskabelig
eller teknisk uddannelse, hvorimod pigerne i højere grad vælger sundhedsvidenska-
belige uddannelser. Drengenes uddannelsesvalg ligger i højere grad end pigernes i
forlængelse af deres valg i gymnasiet og er karriererettede, mens pigernes valg er
mindre forudsigelige og i højere grad identitetsskabende og prægede af personlig
relevans. Piger ønsker at vælge bredt og dermed at holde så mange muligheder åbne
så længe som muligt. Som fremhævet i Jespersen Jensens artikel stiller dette en del
krav til de naturvidenskabelige fag og uddannelser. For at tiltrække flere kvindelige
studerende er det vigtigt at en given uddannelse giver "mening" og er personligt
udfordrende. Pigerne som vælger naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, er
ifølge artiklen dygtige piger med høj selvtillid som kunne vælge uddannelser inden

  

Source: Andersen, Katrine Krogh - Niels Bohr Institute for Astronomy, Physics and Geophysics, Københavns Universitets

 

Collections: Geosciences; Environmental Sciences and Ecology