Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
DISCURS DEL RECTOR DE LA UPF, JOSEP JOAN MORESO,
 

Summary: DISCURS DEL RECTOR DE LA UPF,
JOSEP JOAN MORESO,
AMB MOTIU DE LA INAUGURACIÓ DEL CURS 2006-2007
Senyor secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Educació i
Universitats,
Excma. presidenta del Consell Social de la Universitat,
Excma. Sra. M. Rosa Virós, ex-rectora de la Universitat Pompeu Fabra,
Excm. Sr. Tomàs de Montagut, vicerector de Relacions Institucionals i
secretari general de la Universitat Pompeu Fabra,
Professor José Antonio Pascual, catedràtic de Llengua Espanyola de la
Universitat Carlos III de Madrid,
Benvolguts membres de la comunitat universitària,
Amigues i amics,
Aquest curs que comencem és el dissetè de la Universitat Pompeu
Fabra. És una universitat jove, tan jove que els estudiants que enguany
ingressen a primer curs ja havien nascut quan fou creada. Una
universitat jove, al contrari que les universitats medievals com Bolonya,
Oxford o Salamanca, necessita construir-se una narració amb la qual
identificar-se, sobre la qual recolzar-se. Fa ja uns mesos, la vicerectora
María Morrás em va passar un article en què el director del

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences