Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Verslagen van de Studiegroep Wiskunde met de Industrie 2008
 

Summary: Verslagen van de Studiegroep
Wiskunde met de Industrie 2008
63rd European Study Group
Mathematics with Industry
28 Januari 1 Februari 2008
Bennie Mols
November 2008
www.math.utwente.nl/swi2008
Voorwoord
Wie wel eens een pinpas gebruikt, een CD opzet of een vliegtuig neemt,
maakt indirect gebruik van onmisbare resultaten en inzichten die de wis-
kunde door de eeuwen heen heeft opgeleverd. Het beeld van wiskundigen
als studeerkamer-geleerden die zich nooit met de werkelijkheid maar alleen
met abstracte vergelijkingen en getallen bezighouden, klopt dan ook niet.
Maar veel mensen beseffen dat niet, omdat de gebruikte wiskunde vaak
niet expliciet zichtbaar is.
De Studiegroep Wiskunde en de Industrie is een jaarlijks terugkerend
evenement waarbij de wiskunde een week lang op zeer zichtbare wijze toe-
gepast wordt. Er wordt in groepsverband gewerkt aan concrete problemen
die aangedragen worden door het bedrijfsleven of de overheid. Dit boekje

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering