Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
MSTER UNIVERSITARI EN SALUT LABORAL
 

Summary: 1
MÀSTER UNIVERSITARI EN
SALUT LABORAL
Versió 2.
COA 03/03/09
2
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN BIOMEDICINA
DEPARTAMENT CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
(versió amb les modificacions aprovades a la COA de 03/03/09)
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Signat: José Aramburu Beltrán
Títol oficial de màster
MÀSTER EN SALUT LABORAL
MASTER EN SALUD LABORAL
MASTER IN OCCUPATIONAL HEALTH
Objectius formatius de la titulació

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences