Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
15. rgang nr. 2, maj 2008 63 teren 2004/2005 p 6 forskellige separatkloak-
 

Summary: 15. årgang nr. 2, maj 2008 · 63
teren 2004/2005 på 6 forskellige separatkloak-
erede oplande samt 8 landbrugsoplande, men
resultaterne fra landbrugsoplande er kun
medtaget her i mindre omfang.
Mængde
De målinger, der findes af fosfor i regnvand,
er stort set alle målt som total P (TP) koncen-
trationer i vandet. Indholdet af fosfor svinger
meget både for det enkelte opland over tid,
men også oplande imellem. I Danmark oper-
erer man med et typetal for koncentrationen
af TP i udledninger fra separatkloakerede
oplande på 0,5 mg/l /3/. Dette er fundet på
baggrund af analyser af regnvandsbetingede
udledninger målt fra 1974-1981.
I denne undersøgelse foretaget igennem
en vinterafstrømning fandt vi en koncentra-
tion på 0,082±0,019 mg TP/l, hvoraf ca. en
tredjedel var bundet til partikler (33,8±10,0 %

  

Source: Andersen, Frede Ø. - Institute of Biology, University of Southern Denmark

 

Collections: Environmental Sciences and Ecology