Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
I II # Jegy NV: ELTE AZONOST
 

Summary: I II # Jegy
NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. I. (BSc.) Algebra 1 (normál): 1. vizsga 2011. január 4.
I. rész (90 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. Aki itt legalább 15 pontot elér, annak a vizsgája már sikeres; aki viszont az els®
részb®l nem ér el 12 pontot, annak a vizsgája elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki
sem javítjuk.)
1. Mennyi az abszolút értéke w = 1
2(•z) 2
-nek, ha z = 1 - 3i?
|w| = 1/20
2. Legyen z = 3-i. Forgassuk el az origó körül 90 # -kal pozitív
irányba, majd tükrözzük az így kapott pontot az x (azaz
valós) tengelyre. Írjuk föl a kapott w komplex számot.
w = 1 - 3i
3. Tegyük föl, hogy z abszolút értéke 32, argumentuma 150 # .
Mi z képzetes része? (A válaszban ne szerepeljen szögfügg-
vény!)
Im z = 16
4. Az alábbi értékek közül melyek lehetnek egyenl®k z + w

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics