Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Real-Time Rendering of Water Caustics Using Programmable Graphics Hardware
 

Summary: Real-Time Rendering of Water Caustics
Using Programmable Graphics Hardware
CHRISTOFFER SANDBERG
TOMAS FALEMO
Examensarbete
Civilingenjörsprogrammet för datateknik
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Institutionen för data- och informationsteknik
Avdelningen för datorteknik
Göteborg 2005
Innehållet i detta häfte är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt, 1960:729,
och får inte reproduceras eller spridas i någon form utan medgivande av för-
fattaren. Förbudet gäller hela verket såväl som delar av verket och inkluderar
lagring i elektroniska och magnetiska media, visning på bildskärm samt
bandupptagning.
Ditt namn, Göteborg 2005.
Realtime Rendering of Water Caustics Using
Programmable Graphics Hardware
Christoffer Sandberg and Tomas Falemo
Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology, Sweden

  

Source: Assarsson, Ulf - Department of Computer Engineering, Chalmers University of Technology

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences