Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2009/AAMP/51/avdm
Versie : 21 oktober 2009
Vak : Inleiding Wiskunde I
Vakcode : 151191
Datum : maandag 26 oktober 2009
Tijdstip : 13:45 - 15:45 uur
Plaats : Sportcentrum
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen gebruikt worden ter controle.
1. Gegeven de functie f : [0, [ R door f(x) = ln
4x2
+ 4x + 1
4x2 - 4x + 5
(dus f is alleen gedefinieerd voor x 0).
(a) Bepaal alle nulpunten van f;
(b) Bereken lim
x
f(x);

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering