Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Hoofdstuk 10: Schatten X1, X2, . . . , Xn is een aselecte steekproef van
 

Summary: Hoofdstuk 10: Schatten
X1, X2, . . . , Xn is een aselecte steekproef van
X als X1, . . . , Xn o.o. zijn en dezelfde verdeling
als X hebben.
n= de uitgebreidheid van de steekproef.
De daadwerkelijk gemeten waarden x1, . . . , xn
van X1, . . . , Xn worden realisaties genoemd.
Een steekproeffunctie T = T(X1, X2, . . . , Xn)
is een functie van (alleen) X1 t/m Xn.
t = T(x1, . . . , xn) is een reeel getal.
T = T(X1, . . . , Xn) is een schatter van de
onbekende parameter in de verdeling
van X1 t/m Xn.
t = T(x1, . . . , xn) is schatting van .
1
Bijvoorbeeld:
= het populatiegemiddelde = E(X).
X1, . . . , Xn is een aselecte steekproef van X.
X is een schatter van .
X = 1

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering