Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Kenmerk: EWI05/DWMP/t13/dh Tentamen Deterministische Modellen in de OR
 

Summary: Kenmerk: EWI05/DWMP/t13/dh
Tentamen Deterministische Modellen in de OR
Maandag 29 augustus 2005, 13.30 16.30 uur
vakcode 158075
Opmerking vooraf: Geef bij elke opgave een volledige en duidelijke
uitwerking inclusief argumentatie! Gebruik van de rekenmachine is
niet toegestaan.
1. (7 punten)
Beschouw het volgende LP-probleem:
max 5x1 - 2x2
s.t. 2x1 - x2 10 (P)
-x1 + 2x2 2
x1, x2 0
(a) Los het bovenstaande probleem (P) op met de 2-fasenmethode.
(b) Bepaal het duale probleem (D) van (P).
(c) Heeft het duale probleem (D) een optimale oplossing? Zo ja, welke? Zo nee,
waarom niet?
2. (7 punten)
Beschouw het volgende LP-probleem:
(P) max 2x1 + 3x2 - 4x3

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering