Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
S&O Servicecentrum aan OSIRIS gebruikers
 

Summary: S&O Servicecentrum
aan OSIRIS gebruikers
van
ons kenmerk fax
datum Februari 2009 e-mail
onderwerp Gedragsregels OSIRIS en Business Objects voor OSIRIS
1 Inleiding
In dit document staan de gedragsregels inzake het gebruik van het studenteninformatiesysteem
OSIRIS en de bijbehorende Business Objects-universes en rapportages beschreven.
Medewerkers van de UT - zoals medewerkers van de onderwijsadministraties en
studiebegeleiders - kunnen in OSIRIS student-, inschrijf-, studievoortgang- en cursusgegevens
invoeren, raadplegen en uitdraaien via overzichten, afhankelijk van de toegekende rechten.
Ook de rapportagetool Business Objects kan gebruikt worden voor het maken en/of bekijken
van rapportages met gegevens uit OSIRIS.
In tegenstelling tot in OSIRIS is er in Business Objects geen autorisatie op opleidings- en/of
faculteitsniveau. Iedere gebruiker met rechten voor de Osiris universe binnen Business Objects
kan de gegevens van alle studenten en opleidingen bekijken. Dit is een bewuste keuze i.v.m.
het over opleidingsgrenzen heenkijken, maar mede hierdoor is het gebruik van Business
Objects, alsmede de rapportages uit OSIRIS, aan regels gebonden.
Als medewerker van de UT wordt men geacht zorgvuldig om te gaan met de autorisaties die

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering