Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
QUA ART QUA SCIENCE Uitgave in het kader van
 

Summary: QUA ART QUA SCIENCE
Uitgave in het kader van
FLUID FASCINATIONS
vISUALISATIe
4 Fluid Fascinations - Visualisatie
M a r t h a J . H a v e m a n
Q u a a r t Q u a s c i e n c e , w h a t i s t h e Q u e s t i o n
Deze aflevering in de reeks `Visualisatie', gaat over twee mensen, de Canadese kunstenares Valerie Zwart en de Nederlandse
wetenschapper Onno Bokhove. Zij delen niet alleen elkaars leven maar zijn beiden ook gefascineerd door de unieke wetenschap-
per Howell Peregrine (1938 - 2007). In beider werk speelt hij een uiterst belangrijke rol.
- Peregrine was een bijzonder creatieve Britse wetenschapper in de toegepaste wiskunde, een gedreven maar plezierig mens
voor collega onderzoekers en een docent met een jongensachtig gevoel voor humor. Daarnaast was zijn intellectuele integriteit
een voorbeeld voor studenten en collega's. Het gelukkigst was hij echter bij het observeren van de natuur, die een voortdurende
en blijvende inspiratiebron was. Daar ontwikkelden zich zijn ideeŽn aan de hand van de natuurlijke processen die hij waarnam en
documenteerde. Daarna werkte hij intensief met collega's en ingenieurs samen om zijn wiskundige ideeŽn te testen -
Onno Bokhove was ťťn van de wetenschappers die in een latere fase van Peregrine's car-
riŤre met hem samenwerkte aan een uiterst belangwekkend onderzoek in de `surf zone'.
Dat onderzoek is door Bokhove nog lang niet beŽindigd, lees daarover zijn artikel in deze
uitgave, `Fascinerende Vloeistofdynamica'.
De tijd van samenwerking met Onno was tevens de periode waarin ook Valerie Zwart be-

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering