Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2007/AAMP/21/avdm
Versie : 29 maart 2007
Vak : Vectoranalyse voor BMT (5EC-versie)
Vakcode : 151086
Datum : dinsdag 3 april 2007
Tijdstip : 13:30 - 16:30 uur
Plaats : Zilverling Oostzaal
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden vermeld op
het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke conclusie u uit de
Maple-uitvoer trekt.
1. Gegeven de driehoek ABC met hoekpunten A = a ex, B = b ey en C = c ez, met a, b, c
constanten R (de hoekpunten liggen dus op de x-as, de y-as en de z-as).
(a) Bepaal een uitdrukking voor de oppervlakte van driehoek ABC;
(b) Ga na dat uw formule klopt als c = 0 door de oppervlakte voor dit geval op een andere
manier te berekenen.
Aanwijzing: Maak een tekening; bereken deze oppervlakte ŽoŽok als u het eerste onderdeel

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering