Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Strategieplan Faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica 2010-2014
 

Summary: 1
Strategieplan Faculteit Elektrotechniek Wiskunde en
Informatica 2010-2014
De faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica omvat drie disciplines die ieder een veelvoud
aan verbindingen hebben met andere disciplines en aldus actief is in de instituten CTIT, MESA+,
IMPACT en MIRA. De faculteit draagt bij met fundamentele disciplinaire kennis en heeft als taak die
te onderhouden. Daarnaast bewerkt EWI de kern van wat de Informatie en Communicatietechnologie
wordt genoemd. Onmiskenbaar staat deze technologie centraal bij innovatie en is ICT een
vormbepalende factor in het dagelijks leven. ICT voorziet in een infrastructuur die betekenis geeft aan
data; ICT voorziet in ordening, legt de basis voor beslissingen, is een onmisbaar gereedschap voor
begrip in de wetenschap en voor synthese in de (maak)industrie. De drie disciplines voorzien in de
basiskennis van de ICT. De drie disciplines zijn sterk met elkaar verbonden maar hebben ieder hun
eigen dynamiek.
Dit strategieplan geeft het kader voor beslissingen over onderwijs, onderzoek, organisatie,
ondersteunend personeelsbeleid en de interne organisatie van de faculteit. De faculteit moet in omvang
krimpen; inkomsten uit onderwijs en onderzoek dalen en kosten stijgen. Dit plan bevat een uitgebreide
omgevingsanalyse als bijlage. Het plan zelf is kort en bondig en beperkt zich tot concrete activiteiten
voor de komende jaren en een kader voor besluitvorming die nodig is in de `dagelijkse' dynamiek.
Het rapport begint met een managementsamenvatting van de wetenschappelijke kern zoals de
disciplines die voor zich zelf hebben beschreven. De onderlinge verbanden zijn sterk, maar kunnen dat

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering