Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Comit Conjunt per a l'Avaluaci Quantitativa de la Recerca Estadstiques de Citacions
 

Summary: Comitè Conjunt per a l'Avaluació Quantitativa de la Recerca
Estadístiques de Citacions
Un informe de la International Mathematical Union (IMU) en
cooperació amb l' International Council of Industrial and
Applied Mathematics (ICIAM) i l' Institute of Mathematical
Statistics (IMS)
Versió corregida
6/12/08
Robert Adler, John Ewing (President), Peter Taylor
6/11/2008
2
Sumari
Aquest és un informe sobre l'ús i el mal ús de les citacions en l'avaluació de la recerca científica.
La idea que l'avaluació de la recerca cal que es dugui a terme fent servir mètodes "simples i
objectius" preval d'una forma creixent avui en dia. Els mètodes "simples i objectius" són
majoritàriament identificats amb mètodes bibliomètrics, és a dir, basats en dades de citacions i
les estadístiques que se'n deriven. Existeix la creença que les estadístiques de citacions són
intrínsecament més exactes perquè substitueixen judicis complexos per simples xifres, i per tant
superen la possible subjectivitat de les revisions d'experts. Però aquesta creença és infundada.
· Refiar-se de les estadístiques no resulta més exacte si les estadístiques no són utilitzades

  

Source: Adler, Robert J. - Faculty of Industrial Engineering and Management, Technion, Israel Institute of Technology

 

Collections: Mathematics; Engineering